وبلاگ عمومی

معماهای قرانی

معما های قرآنی

سلام علیکم . ما در برابر قرآن وظایفی داریم و مهمترین وظیفه ی ما نسبت به قرآن عمل به دستورات آن است .

- قران چند سوره دارد؟ 114 سوره

- قران چند جزء دارد ؟ 30 جزء

- قران چند آیه دارد؟ 120 حزب

- قران چند آیه دارد؟ 6236 آیه

- کدام سوره ی قرآن دو بسم الله الرحمن الرحیم دارد؟ سوره نمل

- کدام سوره قرآن بسم الله الرحمن الرحیم ندارد؟ سوره توبه ( برائت)

- قرآن چند بسم الله دارد؟ 115 بسم الله

- قرآن با چند بسم الله الرحمن الرحیم شروع میشود ؟ با یک بسم الله الرحمان الرحیم شروع میشود

- کدام سوره به نام یکی از اصول دین می باشد ؟ سوره توحید

- کدام سوره به نام یکی از فروع دین است ؟ سوره حج

- کدام فلز به نام یکی از سوره های قرآن است ؟ سوره حدید ( آهن)

- یکی از سوره های قرآن به نام موجودی که نه انسان و نه حیوان و نه فرشته است؟ سوره جن

- نام سوره ای از قرآن به نام میوه های که خدا به آن قسم خورده است ؟ سوره تین

- نام سوره ای که به نام روزگار است؟ سوره دهر

- سوره هایی که نشان دهنده بخشهایی از شبانه روزهستند؟ فلق، عصر، لیل، فجر

- سوره هایی که نام آنها از اولین کلمه همان سوره گرفته شده است؟ تبتف عصر، قارعه، عبس، شمس و ...

- نام مرد دانشمندی که یکی از سوره های قرآن به نام اوست؟ لقمان

- نام سوره هایی را که به نام یکی از روزهای هفته است؟ سوره جمعه

- سوره های را نام ببرید که در آیات آن حرف فاء نباشد؟ سوره حمد

- سوره ای را نام ببرید که بجز در بسم الله الرحمن الرحیم حرف میم در آن نباشد ؟ کوثر

- سوره ای از قران را نام ببرید که اعراب کسره فقط یک بار در ان آمده باشد؟ ( بجز بسم الله الرحمن الرحیم) . سوره اخلاص

- چند سوره را نام ببرید که اگر انها را از آخر بخوانیم به همان صورت اول خوانده میشوند؟ تبت. لیل

- سلاح دانشمند نام یکی از سوره های قرآن است آن سوره کدام است؟ قلم

- کدام سوره به قلب قران معروف است؟ یس

- کدام سوره به عروس قرآن معروف است ؟ الرحمن

- تنها سوره که به زبان حال بندگان نازل شده است ؟ حمد

- نام یک سوره یک حرفی را ذکر کنید ؟ ق

- نام دو سوره ی دو حرفی را ذکر کنید ؟ یس. طه

- نام سه سوره سه حرفی را ذکر نمایید؟ نور، کهف، نمل

- نام سر زمینی در قران که اگر یک نقطه را به آن اظافه کنیم مضر میشود؟ مصر

- سوره ای از قرآن را نام ببرید که در زمان رسول خدا نام کشوری بود ؟ روم

- یکی از شهرهای مازندران به نام یکی از سوره های قرآن میباشد آن سوره کدام است؟ نور

- در کدام سوره از افراد عیبجو و مسخره کننده بشدت انتقاد شده است؟ سوره حمزه

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم شهریور ۱۳۸۹ساعت 15:38  توسط سید علی رضا  |